کلیدواژه‌ها = M41
تعداد مقالات: 2
2. بررسی پایداری جزء نقدی نسبت به جزء تعهدی سود و شناسایی سهام بیش-کم ارزش‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 71-92

سید محمود موسوی شیری؛ مرتضی فدایی؛ محسن مفتونیان؛ مائده بابائی کلاریجانی