کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: رشد اقتصادی، بهره‌وری جزئی، بهره‌وری کل عوامل تولید،TFP، شاخص دیویژیا، همگرایی سیگما، توسعه مالی. طبقه بندی JEL : J24
تعداد مقالات: 1
1. بررسی همگرایی بهره‌وری و توسعه مالی در صنایع کارخانه‌ای ایران ( رهیافت همگرایی سیگما)

دوره 10، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 127-148

محدثه سلیمانی؛ حسن طایی؛ تیمور محمدی