کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: شوک، پایه پولی، سرمایه‎گذاری، بازده سهام. طبقه بندی JEL :C32
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شوک‎های پایه پولی بر بازده قیمتی سهام شرکت‎های فعال بورسی (رویکرد DSGE)

دوره 12، شماره 42، بهار 1397، صفحه 121-148

میثم کاویانی؛ پرویز سعیدی؛ حسین دیده خانی؛ سید فخر الدین فخر حسینی