کلیدواژه‌ها = داده‌های تابلویی پویا. طبقه بندی JEL : P48؛ D73؛ F21
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر متغیرهای نهادی و ساختاری

دوره 8، شماره 29، زمستان 1393، صفحه 131-150

غلامرضا گرایی نژاد؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ آذین سادات استاد رمضان