کلیدواژه‌ها = بار تکفل طبقه بندی JEL: E22-G22-J65-P22
تعداد مقالات: 1
1. اثر تورم بر بیمه‌های عمر و راهکارهای خنثی سازی آن

دوره 7، شماره 23، بهار 1392، صفحه 31-60

هوشنگ مومنی وصالیان؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ ابتسام آل احمدی