کلیدواژه‌ها = ریسک عملیاتی. طبقه بندی JEL : G21. G24. G32
تعداد مقالات: 1
1. بانکداری اسلامی وریسک، یک تحلیل تطبیقی

دوره 12، شماره 44، پاییز 1397، صفحه 69-86

سید سجاد علم الهدی