کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: بورس اوراق بهادار تهران ، درماندگی مالی، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی. طبقه بندی JEL : G1
تعداد مقالات: 1