کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی:نوآوری، نوسانات بازدهی سهام، مدل ای گارچ، پانل دیتا. طبقه بندی JEL:G12
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر نوآوری بر نوسانات سهام شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 45، اسفند 1397، صفحه 27-49

حامد عباسی آقا ملکی؛ قهرمان عبدلی؛ علی سوری؛ محسن ابراهیمی