کلیدواژه‌ها = روش خودتوضیح برداری تابلویی(PVAR)
تعداد مقالات: 1
1. برآورد ضرایب فزاینده مالی ایران در مقایسه تطبیقی با کشورهای منتخب منا

دوره 13، شماره 48، پاییز 1398، صفحه 111-146

مهناز حسین پور؛ کامبیز هژبر کیانی؛ فاطمه زندی؛ علی دهقانی؛ خلیل سعیدی