کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی:بازار سهام، نرخ ارز، استراتژی پوشش ریسک، سبد دارایی بهینه. طبقه بندی JEL: F31
تعداد مقالات: 0
هیچ مقاله ای پیدا نشد.