بررسی اثر گردشگری بر رشد اقتصادی ایران (در سالهای 1368-1387)

دوره 3، شماره 6، فروردین 1388، صفحه 1-17

حسین شریفی رنانی؛ مریم صفایی شکیب؛ مصطفی عمادزاده


بررسی آثار اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 8، شماره 28، آذر 1393، صفحه 1-14

اکبر کمیجانی؛ هادی حق شناس


ارزیابی شکست بازار در انعکاس ناکارایی زیست‌محیطی (مطالعه موردی: بازار خودروهای متداول در ایران

دوره 8، شماره 29، اسفند 1393، صفحه 1-18

مجید احمدیان؛ زهرا عابدی؛ حمیدرضا غفارزاده؛ الهه کاشف


تحلیل شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (۱۹۸۰-۲۰۱۰)

دوره 9، شماره 31، شهریور 1394، صفحه 1-12

سید کمیل طیبی؛ زهرا زمانی؛ مصطفیl رجبی؛ عطیه عظیمی


عوامل موثر بر تغییرات نرخ ارز واقعی و تاثیر آن بر شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران (۹۲-۱۳۵۸)

دوره 9، شماره 32، آذر 1394، صفحه 1-24

وحید منافی انور؛ فرهاد خداداد کاشی؛ جهانگیر بیابانی؛ فاطمه پاسبان


کاربرد رهیافت شبکه عصبی در پیش‌بینی قیمت کنجاله سویا در بورس کالای ایران

دوره 9، شماره 33، اسفند 1394، صفحه 1-14

علی اکبر باغستانی؛ سعید یزدانی؛ مجید احمدیان


واکنش تولید و تجارت خارجی به سیاست ارزی برای خروج اقتصاد کشور از رکود بدون تورم

دوره 10، شماره 34، خرداد 1395، صفحه 1-32

سید کمیل طیبی؛ زهرا زمانی؛ سید حسن ملک حسینی


نقش نوسانات اقتصادی بر تسهیلات اعطایی بانک‌ها از کانال سرمایه اضافی بانک

دوره 10، شماره 37، اسفند 1395، صفحه 1-16

محسن مهر آرا؛ حسن توکلیان؛ عطااله رحمانی


اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 39، شهریور 1396، صفحه 1-26

اسماعیل فدایی نژاد؛ رضا فراهانی


نقش صندوق توسعه ملی در کاهش نوسانات اقتصادی ایران رویکرد (DSGE)

دوره 11، شماره 41، اسفند 1396، صفحه 1-42

سید مجتبی حسین زاده یوسف‌آباد؛ محسن مهرآرا؛ حسین توکلیان


مدلسازی ارتباط شاخص قیمت در بازارهای مالی و رابطه مبادله در اقتصاد ایران (الگوی پرش قیمتی مرتون و رویکرد توابع کاپیولای شرطی)

دوره 12، شماره 42، خرداد 1397، صفحه 1-24

سیدعبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ نوراله صالحی آسفیجی؛ الهام شیوایی