دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. پوشش ریسک قیمت سهام صنایع بورسی با نرخ ارز (چندرشته ای صنعتی، بانک و سرمایه گذاری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1400

مریم بذرائی؛ صالح قویدل؛ قدرت اله امام وردی؛ محمود محمودزاده


2. برازش مدل بومی بازارگرایی در صنعت بانکداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1400

10.30495/fed.2021.687471

مجید قلی پور؛ یلدا رحمتی؛ کامبیز شاهرودی


3. ارائه مدل روابط بین رویکرد تعاملی و تشخیصی در استفاده از سیستم های کنترل مدیریت در شرکت های دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1400

10.30495/fed.2021.687472

علیرضا فریمانی؛ امید پور حیدری؛ احمد خدامی پور


4. بررسی ارتباط سودآوری و شهرت شرکت بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1400

10.30495/fed.2021.687473

محبوبه خان احمدی؛ محسن دستگیر؛ سعید علی احمدی


5. تبیین تاثیر روانشناسی در قالب اقتصاد رفتاری بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1400

10.30495/fed.2021.687474

صمد طالبی انزاب؛ محمدرضا مهربان پور؛ حسین جهانگیرنیا؛ بهمن بنی مهد


6. شناسایی انگیزه‌های تبلیغات توصیه‌ای الکترونیکی در رسانه‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1400

10.30495/fed.2022.1901058.2075

حسین صفرزاده؛ رشا مکوندی؛ حسن اسماعیل‌پور؛ منصوره علیقلی


7. اثر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در کشورهای منتخب در حال توسعه؛ رویکرد پانل دینامیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1400

10.30495/fed.2022.1935543.2472

علی حسنوند؛ محمد شریف کریمی؛ علی فلاحتی؛ آزاد خانزادی