دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، شهریور 1390، صفحه 9-175 
2. تخمین تابع تقاضای اکوتوریسم (مطالعه ی موردی شهر اصفهان)

صفحه 31-44

رحمان خوش اخلاق؛ فاطمه نیا فرد؛ رحیم دلالی اصفهانی


6. بررسی اثرگذاری عرضه نفت کشورهای غیر اوپک بر قیمت نفت خام

صفحه 111-130

محمد علی خطیب سمنانی؛ علی اصغر اسماعیل نیا؛ مرجان ده آبادی