دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، خرداد 1393، صفحه 1-158 
4. بررسی اثر صادرات غیرنفتی بر نرخ ارز حقیقی در ایران

صفحه 53-76

بهمن طهماسبی؛ احمد جعفری صمیمی؛ غلامعلی فرجادی