دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، آذر 1393، صفحه 1-157 
2. تأثیر انحراف نرخ ارز واقعی بر صادرات صنعت فولاد در ایران

صفحه 15-34

هدی مشهدی محمدی؛ عباس شاکری؛ محمود محمودزاده


3. الگویی برای تعیین ساختار بازار با استفاده از منطق فازی

صفحه 35-60

علیرضا دقیقی اصلی؛ حسین عظیمی آرانی؛ جمشید پژویان


7. بررسی ارتباط بین عرضه پول و گسترش شعب بانکی

صفحه 121-136

میر حسین موسوی؛ علی شهابی؛ معصومه نعمت پور


8. بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تعرفه در ایران

صفحه 137-160

مسعود نونژاد؛ سرور اژدری؛ سیدمجتبی حسین زاده یوسف آباد