دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، اسفند 1393، صفحه 1-168 
2. بررسی اثر اعتماد بر نوآوری درکشورهای با درآمد متوسط (با تاکید بر شعاع بی‌اعتمادی فوکویاما)*

صفحه 19-48

عباس شاکری؛ فرشاد مومنی؛ تیمور محمدی؛ حمید بهمن پور؛ سعیده علیزاده


5. بررسی اثر نوسانات قیمت نفت خام بر شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 89-114

محمد علی خطیب سمنانی؛ معصومه شجاعی؛ مسعود شجاعی خسروشاهی


8. بررسی تأثیر نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی ایران

صفحه 151-174

سعید دایی کریم زاده؛ قدرت اله امام وردی؛ افسانه شایسته