دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، مرداد 1398، صفحه 1-238 
شبکه‌های اجتماعی، رفتار توده‌ای و نوسان نرخ ارز؛ یک شبیه‌سازی

صفحه 85-112

عباس شاکری؛ جاوید بهرامی؛ جواد طاهرپور؛ رضا طالب لو؛ حمیدرضا درخشان


طراحی سیستم پیش‌هشداردهنده بحران بانکی نظام مند در بازار مالی ایران (با کاربرد زنجیره‌های مارکوفی)

صفحه 135-154

دنیا حاجی شاهوردی؛ غلامرضا زمردیان؛ میر فیض فلاح شمس لیالستانی؛ فرهاد حنیفی


اثر پرداخت های الکترونیکی بر سهم اسکناس و مسکوک از پول در ایران و کشورهای منتخب

صفحه 155-174

یاور دشتبانی؛ سید شمس الدین حسینی؛ عباس معمارنژاد؛ محسن مهرآرا


بررسی و تبیین عوامل موثر بر توسعه مالی دانشگاه ( مورد مطالعه: دانشگاه تهران)

صفحه 175-198

سید سعید منجم زاده؛ ابوالقاسم نادری؛ غلامرضا گرایی نژاد؛ ناهید پوررستمی