دوره و شماره: دوره 14، شماره 50، بهار 1399، صفحه 1-235 
1. ارزیابی سودمندی افشاء مولفه های ریسک برسرعت تأثیراطلاعات درقیمت سهام

صفحه 1-22

اکبر خیام پور؛ سینا خردیار؛ فرزین رضایی؛ محمدرضا وطن پرست


2. تاثیر نوآوری برسهم بازار شرکت های داروسازی بورس اوراق بهادار

صفحه 23-38

حامد عباسی آقا ملکی؛ قهرمان عبدلی؛ علی سوری؛ محسن ابراهیمی


3. بررسی حباب‌های قیمتی حوزه سلامت در بازار بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 39-62

سعید خدا بخش زاده؛ محسن زاینده رودی؛ سیدعبدالمجید جلایی اسفندآبادی


7. بررسی اثر تکانه‌های قیمت نفت برعملکرد بازار سهام ایران

صفحه 145-170

شبنم زین الدینی؛ محمد شریف کریمی؛ آزاد خانزادی


8. معرفی الگویی ازحاکمیت شرکتی با تمرکزبر نقش واسطه‌گری کارافرینی

صفحه 171-190

مسعود سعیدیان؛ پرویز سعیدی؛ روح اله سمیعی؛ مجید اشرفی


10. ارائه الگویی برای ترکیب بهینه ریسک منابع انسانی دربانک‌های دولتی ایران

صفحه 213-235

ناهید اسدی؛ مجید جهانگیر فرد؛ علی اسماعیل زاده؛ سید حسین شاکر طاهری