دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 1-267 
1. نقش صندوق توسعه ملی در کاهش نوسانات اقتصادی ایران رویکرد (DSGE)

صفحه 1-42

سید مجتبی حسین زاده یوسف‌آباد؛ محسن مهرآرا؛ حسین توکلیان


4. تبیین مقایسه ای مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای کلاسیک و رفتاری در بازار سرمایه ایران

صفحه 85-122

زهرا هوشمند نقابی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ مریم خلیلی عراقی؛ قدرت اله طالب نیا


5. بررسی پایداری مالی و شوک‌های مالی گذرا در اقتصاد ایران

صفحه 123-154

علی فلاحتی؛ شهرام فتاحی؛ علی حیدری دیزگرانی؛ نعیم شکری


10. رویکرد داده‌کاوی در بخش‌بندی بازار مشتریان به منظور اتخاذ استراتژی‌های کارا (مطالعه موردی صنعت مخابرات)

صفحه 243-266

محمد ولایتی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ محمدرضا شهریاری؛ فریدون رهنمای رود پشتی