دوره و شماره: دوره 12، شماره 43، شهریور 1397، صفحه 1-232 

علمی پژوهشی

بررسی ارتباط متقابل چرخه‌های مالی با کسب‌وکار در اقتصاد ایران

صفحه 1-20

مصیب پهلوانی؛ سید حسین میر جلیلی؛ نفیسه کشتگر


برآورد ضریب فزاینده مالی در ایران با تاکید بر نحوه خرج کرد درآمدهای نفتی

صفحه 21-48

مریم مهدی زاده؛ یگانه موسوی جهرمی؛ الهام غلامی؛ احمد سرلک


تحلیل چگونگی تاثیرگذاری نااطمینانی بر چسبندگی هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 49-74

مصطفی ایزدپور؛ هاشم نیکو مرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ بهمن بنی مهد