اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه

هدف نشریه حاضر کمک به گسترش دانش اقتصادی، انتشار یافته­ های جدید در حوزه موضوعات نظری و تجربی در علم اقتصاد و ایجاد زمینه مناسبی در جهت سیاستگذاری­های اقتصادی به توجه ویژه به مسائل اقتصاد ایران می­باشد. بر این اساس از مقاله­هایی که در راستای اهداف نشریه بوده و دستاورد پژوهش­های نویسندگان و صاحب نظران این رشته باشند استقبال می­شود.

اهداف و چشم انداز

فصلنامه  اقتصاد مالی با رویکرد علمی – پژوهشی در زمینه موضوعات  اقتصادی ، منتشر می‌شود.

هدف از انتشاراقتصاد مالی:

 1- انتشار دانش علمی و تخصصی در زمینه مالی و اقتصادی

 2- کمک به ارتقای سطح دانش در زمینه‌های مورد علاقه فصلنامه

 3- اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای مبتنی بر دانش  اقتصادی و تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیران دانشجویان، محققان دانشگاهی و.... ...