تماس با ما

تهران ـ انتهای بلوار ارتش -خیابان شهید سوهانی بالاتر از میدان سوهانک  مجتمع دانشگاهی ولایت -دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی-ساختمان شماره 1- طبقه اول .دفتر فصلنامه اقتصاد مالی 

کدپستی: 1955847881       -    تلفن: 73681452

پست الکترونیکی :  Eco_jour@yahoo.com


CAPTCHA Image