اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1705
تعداد پذیرش 182
تعداد پذیرش بدون داوری 87
تعداد عدم پذیرش 1133
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1056

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 498
تعداد مشاهده مقاله 1350272
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 585574
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 4 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 43 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 211 روز
متوسط زمان داوری 51 روز
متوسط زمان پذیرش 438 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 416 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 104 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 87 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 0 روز
درصد پذیرش 11 %